IT-Juhtimine

IT-Juhtimise teenus sobib kõigile ettevõtetele. Väiksemate jaoks piirdub see enamasti lihtsate nõuannetega ning suunistega, suuremad organisatsioonid vajavad tihti sobiva osakoormusega konsultanti, kes kaardistab infosüsteemide hetkeolukorra, analüüsib vajakajäämisi ning esitab soovitused muudatusteks. Vajadusel aitab ta neid muudatusi vastavaid projekte juhtides või programme käivitades ka edukalt ellu viia. Lisaks abistab Intraflexi IT-Juht ettevõtte juhtkonda jooksvate kulude optimeerimisel, eelarve planeerimisel ning valdkonda puudutavate strateegiliste otsuste langetamisel.

Ettevõtte vajab kindlasti IT-Juhtimist, kui:

IT-Juht täidab ettevõttes üldjuhul järgmiseid põhifunktsioone:

Keskmisel ja suurel ettevõttel peaks igal ajahetkel olema ülevaade oma infosüsteemide struktuurist ja toimimisest, et uute arengusuundade valguses või kriisisituatsioonis oleks võimalik vastu võtta kiireid otsuseid. Dokumentatsioon koosneb muuhulgas kliendi andmesidelahenduste, kohtvõrgu ning infosüsteemi komponentide detailsetest kirjeldustest, varundus- ja turvapoliitilistest regulatsioonidest, arengukavast, riskianalüüsist ning sellest tulenevatest detailsetest taasteplaanidest.

Ettevõttel on alati olemas jooksvad IT-kulutused, mille adekvaatsust on nende tehnilise olemuse tõttu tihti keeruline hinnata. Intraflex analüüsib kulutuste põhjendatust vastavalt majandusharu statistikutele, teostab monitooringut ning teeb ettevõtte vajadustele vastavad ettepanekud soodsamatele ja/või kõrgema kvaliteediga lahendustele üleminekuks. Tulemusena on ettevõttel selgem ülevaade kulude asjakohasusest ning kaalust äriprotsesside häireteta toimivuse vaates – tihti leitakse sel teel  täiendavaid vahendeid riskivabaks põhitegevusse suunamiseks.

Infotehnoloogia ei tähenda pelgalt kontoritehnika vahetamist - tema laiem eesmärk on muuta ettevõtte tegevus info liikumist parandades efektiivsemaks, lihtsustades sel viisil äriliste eesmärkide saavutamist. Seetõttu on tehnoloogia antud kontekstis oluline, kuid peab igal ajal põhitegevust toetama, mitte määrama. Sageli tekivad organisatoorsed küsimused, mis puudutavad kas otseselt või kaudselt infotehnoloogia valdkonda, kuid olemasolev kompetents on kvaliteetsete otsuste langetamiseks liialt ühekülgne. Konsultatsiooniteenus aitab ettevõtte juhtkonnal ammutada tööstusharu kogemustest infot tulemuslikeks otsusteks – millal tuleks äriprotsesse ümber korraldada, milliseid protsessi tahke saab vahendite uuendamisega lihtsamini kiirendada või milliseid tegevusi täiendavalt automatiseerida.  Kuidas vananenud tehnoloogiliste lahenduste kulukaks muutumist ennetada ja millistel juhtudel tasub finantsvõimekuse tõstmiseks kaaluda teenuste eelistamist investeeringutele.

Aeg-ajalt tekib ettevõtetel vajadus läbi viia mahukaid ühekordseid IT-töid, mille õnnestumine eeldab kogenud, professionaalset ning koordineeritud juhtimist,  oskuslikku dokumentatsiooni koostamist ning veatut kommunikatsiooni kõigi osapooltega. Ühelt poolt ütleb kõnekäänd, et projektijuhtimist õpitaksegi vigadest, samas võib sellistel puhkudel "koolituskuluna" kantav vea hind organisatsiooni jaoks kas kulude kasvu või põhitegevuse häirituse vaates kujuneda märkimisväärselt suureks. Just selliste tööde puhul on teile abiks kogemustega IT-projektijuht.

Esita päring, tellimus või küsi nõu siit